Soutuvene  Max. 10hv        80 €

Vene                                     150 €

Poijupaikka                         100 €

Katiska                                  20 €    (yksi lupayksikkö)

Koukku                                  20 €

Osta luvat tästä

Venepaikka Pölonissa     (vain kantatilan omistajat)

Verkkoyksiköt (30m) kiintiöluvalla vain pienosakkaille

40 € / lupa, myytäviä lupayksiköitä 50 kpl.

yksi verkko 2 lupayksikköä, katiska 1 lupayksikkö

Verkko- ja katiskalupa osakkaille riittävillä manttaaleilla 20 € / koko manttaalin oikeuttamalle määrälle

 

Vene- ja kalastusmaksut

Lupamyyjä
Christer Lindgren
040- 543 7574


Osta luvat tästä

Tarkista voimassa olevat kalastusrajoitukset