Osakaskunnan säännöt

Mikä on yhteinen vesialue ja yhteisalueen osakaskunta?

Maamme kylärajojen sisäpuoliset vesialueet ovat yksityisiä. Kylärajojen ulkopuoliset vedet puolestaan ovat yleisiä. Yleisiä vesialueita on vain merellä ja suurimmilla järvillä.

Yksityiset vesialueet voivat olla pelkästään yhteen kiinteistöön kuuluvia, tai useammin, yhteisiä eli useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvia. Yhteinen alue on kiinteistörekisteriin merkitty yksikkö, joka kuuluu yhteisesti kahteen tai useampaan kiinteistöön. Tilojen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Osuuksien suuruudet ilmenevät tilan kiinteistörekisteriotteesta tai yhteisen alueen osakasluettelosta. Yhteisalueen osakasluettelosta puolestaan ilmenevät kaikki osakaskiinteistöt. Yhteisen vesialueen osakkaita ovat ne henkilöt, jotka omistavat kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen.

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muidenkin asioiden hoidosta. Osakaskunta päättää kaikista yhteistä aluetta koskevista asioista samalla tavalla kuin kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään.

Suomessa on yli 20 000 yhteistä vesialuetta. Jokaisen yhteisen alueen hoidosta vastaa osakaskunta, joka muodostuu yhteisen alueen osakkaista. Monet osakaskunnat ovat järjestäytymättömiä, jolloin säännöllisiä kokouksia ei välttämättä pidetä.

Vesialueilla toimivien osakaskuntien toiminnan edistäminen on Kalatalouden Keskusliiton keskeisiä tehtäviä. Keskusliitosta saatte neuvontaa ja apua osakaskuntiin liittyvissä kysymyksissä. Näillä nettisivuilla on perustietoa osakaskuntatoiminnasta.